MEOPTA - optika, s.r.o., Česká republika

  

Spoločnosť Meopta, resp. Optikotechna, bola založená v roku 1933 z iniciatívy Doc. Aloisa Mazurka, profesora na miestnej Priemyselnej škole, veľmi výraznej a húževnatej osobnosti. Doc. Mazurek sa intenzívne zaujímal o optiku, venoval sa samoštúdiu a usiloval o zavedenie výučby optického odboru na Priemyselnej škole. Jeho úsilie bolo naplnené a v roku 1933 sa jeho priania a sny realizovali v novovzniknutej firme. Počiatočný kapitál vložil Ing. Alois Beneš, staviteľ v Přerove.

Firma spočiatku vyrábala iba optické komponenty, kondenzory, zväčšovacie sklá a pod. V roku 1933 však Doc. Mazurek vyvinul prvý československý zväčšovací objektív Benar a tým určil ďalšie zameranie firmy. Firma v priebehu dvoch nasledujúcich rokov zakúpila od pána Kaluscha licenciu na výrobu zväčšovacích prístrojov, neskôr sa civilná výroba rozšírila aj na fotoaparáty, projektory 8mm, 9,5 mm a 16mm a na profesionálne 35mm a 70mm projektory.

V roku 1935 pod ťarchou politických udalostí Československá armáda hľadala možnosti vyzbrojenia vojsk kvalitnou optikou a preto Ing. Beneš predal firmu Zbrojovke Brno. Zbrojovka do rozvoja firmy výrazne investovala, postavila za mestom novej výrobnej budovy a vznikol základ dnešnej spoločnosti Meopta.

V priebehu 2. svetovej vojny podliehala Optikotechna úplne vedeniu nemeckého Abwehru a vyrábala optické prístroje iba pre nemeckú armádu. Civilné výroba sa realizovala len okrajovo. V priebehu vojny bolo popravených, alebo umučených celkom 17 zamestnancov firmy, ktorým je venovaný pamätník Matka vlasť sochára Bajáka pred hlavnou budovou.

Po vojne bola firma znárodnená a ešte v roku 1945 premenovaná na Meopta (ME- mechanická OPTA - optická výroba).

Firma pokračovala vo výrobe zväčšovacích prístrojov (Axom, Opemus, Magnifax) vrátane príslušenstva a objektívov (Meogon, BELARA), fotoaparátov (Flexaret), snímacích kamier (Admira), projektorov 8mm, 16mm (Meoclub), profesionálnych kinoprojektor 35mm a 70mm (Meopton) a ďalších výrobkov (refraktometre, banské refraktometre, ďalekohľady, puškohľady, teodolity a pod.). Postupom času však boli niektoré skupiny tovarov presúvané do pobočiek spoločnosti (Meopta Hynčice, Brno, Praha), alebo v rámci RVHP úplne presunuté do iných krajín. Naopak bola veľmi posilňovaná výroba vojenská. V 70. - 80. rokoch minulého storočia potom v hlavnom závode v Přerove zostala len výroba zväčšovacích prístrojov, projektorov, kinoprojektorov a vojenská výroba ovládla výrobné kapacity závodu z viac ako 75%. To sa stalo firme osudným v rokoch deväťdesiatych, zvlášť v období vojenskej konverzie. 

Po rozpade Varšavskej zmluvy bola vojenská výroba v Meoptě ukončená, čím Meopta prišla o približne 80% príjmov a bolo potrebné firmu reštrukturalizovať. Meopta sa začala rozdeľovať na dcérske  akciové spoločnosti. Vďaka osobnosti RNDr. Vladimíra Chlupa a neskôr vďaka významným investíciám pána Paula Rausnitze firma prešla týmto ťažkým obdobím v zdraví.

V roku 1992 je Meopta plne privatizovaná a ostáva jediným optickým výrobcom v Českej republike. Stáva sa dodávateľom najväčších svetových optických firiem.

V roku 2003 je fúziou akciových spoločností Meopta Přerov, a.s. a Meopta - optika, a.s. znovu vytvorená po právnej, organizačnej a obchodnej stránke jedna spoločnosť.

V roku 2006 dochádza k zmene právnej formy na Meopta - optika, s.r.o. a je založená spoločnosť Gambro.

V roku 2010 firma výrazne investuje do svojho rozvoja a nových technológií. Prebieha rekonštrukcia a modernizácia výskumného a vývojového centra a jeho vybavenia s cieľom vybudovať v Přerove modernej výskumné a vývojové centrum svetovej úrovne.

Dnes Meopta patrí k špičkovým výrobcom optických prístrojov v oblasti pozorovacej a športovej optiky, optoelektronických systémov, laserových aplikácií aj vojenských prístrojov. Disponuje špičkovým technologickým parkom a zamestnáva vynikajúcich odborníkov v odbore, preto je dôvod veriť, že sa bude firma vyvíjať a rásť aj v budúcnosti.

  Cena bez DPH
  0 ks za 0,00 €
  Cena s DPH
  0 ks za 0,00 €
  Navrch stránky

  UPOZORNENIE

  Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť sú určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

  Websites you are about to enter are dedicated to experts in field of firearms and ammunition. You state that you are firearms licence or permit holder by entering these sites.

  Vstúpiť